Kids Islamic

Revolusi pemikiran bermula dari sini...

Bismillah.

Kejayaan islam tidak lepas dari kecemerlangan  pemikiran para intelektual Muslim.Pemikiran yang menebus batas waktu dan luar biasa terhadap perubahan dunia, tidak hanya bermanfaat bagi dunia islam maah bagi seluruh umat manusia.

Hasil karya mereka adalah bukti bahawa islam jika diimplementasikan dengan segenap jiwa dan sepenuh hati, akan menjadikannya rahmatan lil'alamin.Mereka para tokoh islam yang mengubah dunia ini hidupnya berkat kerana mewariskan manfaat yang akan membuat kehidupan umat islam menjadi lebih baik dalam berbagai bidang seperti bidang kedoktoran, sosial, fizik, astronomi dan sebagainya.

Dua belas tokoh pengubah dunia iaitu IBNU SINA, JABIR BIN HAYYAN, AL-KINDI, IBNU KHALDUN,ABU RAIHAN AL-BIRUNI, MUHAMMAD JARIR AT-THABARI, ABU BAKAR AR-RAZI, AL HASAN BIN HAITSAM, IBNU NAFIS, SARIF AL-IDRISI, AL FARABI dan MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI telah menggoreskan isalm dengan tinta emas dan tercatat dalam sejarah.Kita  menyedari, menghargai, bangga, terinspirasi dengan kekayaan dan kecermelangan para inlektual Muslim yang tidak berhenti memikir dan menghasilkan kaya yang mampu mengubah dunia.

Sumber:12 Tokoh Pengubah Dunia.

0 comments:

Tinta penulis

"Dan perkataan yang baik itu juga adalah sedekah." (Hadits Bukhari)

Dari Ibnu sina;

"Aku melihat pelbagai koleksi buku kuno dan menemukan apa yang ingin baca. Pada koleksi buku tersebut, aku menemukan beberapa buah buku yang belum pernah disentuh oleh sesiapa malah belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya. Aku segera membaca buku tersebut dengan saksama dan berusaha mengambil manfaat sehingga aku mengetahui dengan jelas kadar pengetahuan setiap orang."

Jom follow

Google+ Followers

Powered by Blogger.


Search This Blog